Utmärkelser

 
 
JohannesAdele Swedish Fashion Talent of Year 2017.jpg

Swedish Fashion Talent of the Year

Utmärkelsen Swedish Fashion Talent of The Year ges till det varumärke som visat hög grad av tydlighet, unicitet, kreativ höjd, vision, produkterbjudande, designkvalitet, samtidsrelevans, modegrad, affärsidé och affärsmässighet.

Som mottagare av Swedish Fashion Talent of the Year erhåller det utvalda varumärket ett pris som skapas tillsammans med Swedish Fashion Talents fantastiska sponsorer

2017 års pris bestod av 25 000kr från Svensk Handel Stil, 10 000kr från Digaloo, rådgivning från Agenturföretagen samt juridiskrådgivning till ett värde av 15 000kr från MAQS Advokatbyrå.


Swedish Fashion Council Changers Award

Nytt för i år att utmärkelsen Swedish Fashion Talent of The Year har utökats med ytterligare ett innovationspris, ”Swedish Fashion Council Changers Award”. Syftet är att lyfta fram det märke som har bidragit till branschens utveckling genom en särskilt stark förmåga att innovera, skaka om och tillföra ny kraft i branschen. Det kan handla om en stark kreativ förmåga som utmanat samtidens konventioner och normer.

För nominering erhölls 10 000kr samt 5 timmars rådgivning motsvarade 15 000kr från Swedish Fashion Council.

 

 

AMA AWE Swedish Fashion Council Changers Award.jpg

KSV Jewellery Swedish Fashion Talents Accessory 2017.jpg

Swedish Fashion Talent´s Accessory Award

 Swedish Fashion Talents Accessory Award tilldelas det varumärke som visat hög grad av tydlighet, unicitet, kreativ höjd, vision, produkterbjudande, designkvalitet, samtidsrelevans, modegrad, affärsidé och affärsmässighet.

2017 års pris bestod av Juridiskrådgivning till ett värde av 15 000kr från MAQS Advokatbyrå.

Medelemskap i Association of Trade Partners Sweden

Alla sju varumärken i Swedish Fashion Talents erhöll ett medlemskap i Association of Trade Partners Sweden under ett år.
 

AMAAWEKSV Jewellery, Helena Waker Trade Partners, Johannes Adele.jpg