Utmärkelser

 
 
Swedish Fashion Talent of the Year 2016 Louise Körner©Peter Hakansson 06.jpg

Swedish Fashion Talent of the Year

Utmärkelsen Swedish Fashion Talent of The Year ges till det varumärke som visat hög grad av tydlighet, unicitet, kreativ höjd, vision, produkterbjudande, designkvalitet, samtidsrelevans, modegrad, affärsidé och affärsmässighet.

Som mottagare av Swedish Fashion Talent of the Year erhåller det utvalda varumärket ett pris som skapas tillsammans med Swedish Fashion Talents fantastiska sponsorer

2016 års pris bestod av 25 000kr från Svensk Handel Stil, 10 000kr från Digaloo, rådgivning från Agenturföretagen samt juridiskrådgivning till ett värde av 15 000kr från MAQS Advokatbyrå.


Swedish Fashion Council Changers Award

Nytt för i år att utmärkelsen Swedish Fashion Talent of The Year har utökats med ytterligare ett innovationspris, ”Swedish Fashion Council Changers Award”. Syftet är att lyfta fram det märke som har bidragit till branschens utveckling genom en särskilt stark förmåga att innovera, skaka om och tillföra ny kraft i branschen. Det kan handla om en stark kreativ förmåga som utmanat samtidens konventioner och normer.

För nominering erhölls 10 000kr samt 10 timmars rådgivning från Swedish Fashion Council.

 

 

SFT Pristagare Swedish Fashion Council Changers Award, Andereas Schmidl & Josef Lazo 2016 Peter Hakansson 02.jpg

Swedish Fashion Talent´s Accessory Award

Ytterligare en nyhet för i år är att Swedish Fashion Talents adderar ett "Accessory Award" som tilldelas det varumärke som visat hög grad av tydlighet, unicitet, kreativ höjd, vision, produkterbjudande, designkvalitet, samtidsrelevans, modegrad, affärsidé och affärsmässighet.