Det finns idag ett behov för gemensamma riktlinjer inom social hållbarhet – både för de som arbetar i modebranschen och för de konsumenter som nås av modebranschens budskap och ideal. Många länder har idag lagstiftat om BMI gränser för modeller. Vi tror att den största effekten kommer från branschen själv och inte från lagstiftning. Därför startade Swedish Fashion Council tillsammans med Association of Swedish Fashion Brand arbetet med att ta fram Swedish Fashion Ethical Charter. Under ett år genomförde man ett antal workshops och remissarbeten tillsammans med aktörer i branschen för att kartlägga de problem och möjligheter som fanns. Detta la grunden för det gemensamma värderingar och riktlinjer kring kroppsideal, mångfald och arbetsmiljöfrågor.  Swedish Fashion Ethical Charter är unik då den riktar sig till hela branschen och alla de roller och discipliner som den omfattas av; designer, varumärken, modellagenturer, castingagenter, reklamköpare, stylister, marknadsavdelningar, reklambyråer, fotografer, branschorganisationer och media. Bakom Swedish Fashion Ethical Charter står Swedish Fashion Council och Association of Swedish Fashion Brands och i arbetsgruppen ingår även ELLE och modellagenturen MIKAS.

Genom att signera Swedish Fashion Ethical Charter tar man tillsammans ett aktivt ansvar. Hittills har runt 180 stycken företag undertecknat policyn och nu börjar arbetet med en bredare namninsamling i hela modebranschen. Varje varumärke som deltar och följer de riktlinjer som policyn utgör erhåller en logotyp och listas för att man som konsument kan se hur varumärkena arbetar. Verktyg som checklistor och en utvärderingsinstans ska löpande säkerställa att policyn följs.

Ladda ner och skrivunder Swedish Fashion Ethical Charter här för att bidrar till ett bättre samhällsklimat. Skicka sedan påskrivet dokument till info(at)swedishfashioncouncil.se eller via post till Upplandsgatan 7 111 23 Stockholm, tillsammans gör vi skillnad.