Det finns idag ett behov för gemensamma riktlinjer inom social hållbarhet – både för de som arbetar i modebranschen och för de konsumenter som nås av modebranschens budskap och ideal. Många länder har idag lagstiftat om BMI gränser för modeller. Vi tror att den största effekten kommer från branschen själv och inte från lagstiftning. Vi har skapat en plattform med gemensamma värderingar och riktlinjer som vi står bakom för att bidra till ett bättre samhällsklimat.

 

Läs Swedish Fashion Ethical Charter här