ASSOCIATION OF SWEDISH FASHION BRANDS OCH SWEDISH FASHION COUNCIL  SAMGÅR OCH BILDAR EN GEMENSAM ORGANISATION FÖR SVENSKA MODEINDUSTRIN

Swedish Fashion Council (SFC) och Association of Swedish Fashion Brands (ASFB) samgår i en gemensam branschorganisation för svenska modeindustrin. Jämte nuvarande ägare till Swedish Fashion Council - Föreningen Svensk Mode, Svensk Handel Stil, TEKO, Stockholmsmässan samt Trade Partners Sweden/Stockholm Fashion District, kommer även Association of Swedish Fashion Brands skapa en ny branschorganisation där samtliga parter gemensamt verkar under ett och samma tak för att stärka den svenska modeindustrin.

SFC och ASFB har under befintlig ledning under ett flertal år närmat sig varandra både strategiskt och operativt med en närliggande mission – att samla, främja och stärka svenskt mode, stötta internationalisering och export samt arbeta med utvecklingsfrågor vad gäller hållbarhet, digitalisering, innovation och det kulturella uttrycket. Nu formaliseras detta nära samarbete i ett samgående genom bildandet av en ny gemensam organisation som arbetar långsiktigt och förenat för ömsesidiga ändamål. I och med detta bildas därmed en ny heltäckande branschorganisation där respektive organisations samtliga tidigare verksamheter, projekt och initiativ kommer att fortlöpa  under samma tak, där exempelvis Fashion Week Stockholm kommer att ingå.

Under dem senaste åren har samverkan mellan ASFB och SFC i egna projekt samt med offentliga som privata parter, utvecklats och stärkts. Att formalisera detta samarbete är en naturlig utveckling som jag ser framemot att driva som nyutnämnd VD tillsammans med alla parter” säger Jennie Rosén, ny VD för Swedish Fashion Council, tid.

Svenska modebranschen har en omsättning på 305 miljarder kronor, står för 11 % av Sveriges totala export och är Sveriges snabbast växande exportindustri men trots fantastiska siffror finns det en stor potential att ytterligare förstärka tillväxten inom branschen genom ett utökat samarbete mellan branschorganisationerna.

”ASFB är en fristående branschorganisation grundat av och för svenska mode varumärken. Vi har hängivet arbetat både lokalt, globalt, samt från ett kulturellt och industriellt perspektiv sedan dess grundande 2009. Här spelar Fashion Week Stockholm en stor roll både som lokal plattform för designers, och för internationella inköpare och press.  Vi ser positivt på att ena våra krafter tillsammans med Swedish Fashion Council, och välkomnar ett nytt skede i detta samarbete” säger Lena Patriksson Keller, Styrelseordförande i ASFB och medgrundare av Patriksson Communication samt grundare av Patriksson Communication.

 ”Detta samgående mellan ASFB och SFC stärker det gemensamma ändamålet för svenskt mode. Samgåendet markerar den gemensamma visionen om en målsättning att sammanföra den svenska modebranschen, där syftet och ambitionen är att skapa en organisation för svenskt mode som arbetar långsiktigt.” säger Mikael Sandström, Styrelseordförande Swedish Fashion Council.

ASFBs generalsekreterare Emma Ohlson lämnar sin position för nya uppdrag efter tre år posten. efter Fashion Week Stockholm AW18 blir därmed Emmas sista uppdrag som generalsekreterare.