Välkommen på seminarium om ämnet cirkulär ekonomi och digitalisering i den textila värdekedjan

Swerea IVF, Swedish Fashion Council, SIS och TEKO bjuder nu in till seminarier och dialog avseende förutsättningar för cirkulär ekonomi och digitalisering i den textila värdekedjan. Genom dessa seminarier önskar vi öka kännedom och kunskap om hur digitalisering kan bidra till ökad spårbarhet, transparens och resurseffektivitet i den textila värdekedjan.

Vi kommer att besöka Stockholm, Göteborg och Borås. Anmäl dig nedan:

Göteborg, Auktionsverket
4 december, 08:30-11:00
Anmäl dig till Göteborg här.

Borås, Textile Fashion Center
4 december, 13:30-16:00
Anmäl dig till Borås här.

Stockholm, Tändstickspalatset
6 december, 08:30-11:00
FULLSATT

För att uppnå en cirkulär ekonomi för textila material finns behov för mer detaljerad information om det textila material som hanteras. I dagsläget pågår intensiv aktivitet kring utveckling av återvinningsteknologier, kemiska såväl som mekaniska. Här finns behov av specifik och effektiv sortering av textila material, något som kan uppnås med hjälp av nya, digitala metoder för informationsöverföring där även standardisering är en viktig faktor.

Digitala märkningar och spårning av objekt med exempelvis RFID-teknik kan även hjälpa producenter, grossister och detaljister samt inte minst slutanvändare och konsumenter genom förbättrad information i hela ledet. Effektivare lagerhantering, automatisk inventering i såväl lager som butik, minskat svinn och färre stölder är några snabba och synliga effekter som kan uppnås. En mycket viktig fråga i den textila värdekedjan är kemikalieinnehåll i produkter och hur dessa kan påverka efterföljande produkter och processer, här har innovativa digitala lösningar en stor potential.


Circular Textile Hackathon i Borås

I Sverige hamnar årligen 80 000 ton textilier i soptunnan helt i onödan. Samtidigt finns en stor potential för cirkulära affärsmodeller inom textil- och modeindustrin. Swedish Fashion Council och Re:textile/Science Park Borås går samman och genomför under 2018 två hackatons där etablerade företag inom textil- och mode tillsammans med studenter, innovatörer och entreprenörer arbetar i team för att hitta nya, cirkulära lösningar. 

– Uttjänta textilier ger stora möjligheter för nya affärsmodeller och tjänster som förlänger livet på plagg. Och i takt med en växande medvetenhet hos konsumenter i att konsumera hållbart uttalar fler och fler företag att cirkulär ekonomi kommer vara centralt i deras framtida affärsmodeller. Men idag är konsumentens valmöjligheter för få, det vill vi bidra till att ändra på.

I Circular Textile Hackathon utmanas därför traditionella affärsmodeller som många textil- och modeföretag idag präglas av, för att driva branschen till en cirkulär omställning. Här sätts företag, studenter och unga entreprenörer samman till team för att utveckla idéer kopplade till företagens befintliga utmaningar och behov för en hållbar textilproduktion. Likt traditionella hackatons bygger eventen på samskapande, där personer med olika kompetenser och bakgrund träffas, för att gemensamt utveckla nya lösningar utifrån en befintlig utmaning.

För att nå en mer hållbar modebransch måste vi kliva ur vår comfort zone, tänka nytt och hitta synergier mellan olika sektorer och kanske konkurrenter emellan. Circular Textile Hackaton är ett bra exempel på projekt där aktörer från hela värdekedjan möter innovatörer för att tillsammans lösa utmaningarna vi står inför i det linjära system de flesta textil-och modeföretag verkar inom.

Var med och påverka genom att anmäla dig till nästa hackathon som äger rum 22-23 november i Borås.


Om Circular Textile Hackathon
Circular Textile Hackathon är ett samarbetsprojekt mellan Swedish Fashion Council, Science Park Borås, ReTextile, Inkubatorn i Borås och Drivhuset i Borås. Circular Textile Hackathon är en del av Circular Textile Initiative där använda textilier får ett nytt, spännande liv. Projektet är unikt, eftersom det omfattar alla delar i kedjan, från design och produktion till insamling och sortering. Här främjas nya typer av samarbeten, cirkulära affärsmodeller och kunskapsförmedling om hållbara klädval. Projektet drivs av Göteborgsregionens kommunalförbund och Re:textile. Det finansieras av Västra Götalandsregionen och Avfall Sverige. Det är även en del av projektet Innovate Passion Borås, finansierat av Vinnova, där man fångar upp och stöttar ungas idéer för en hållbar samhällsutveckling.

För mer information eller frågor, kontakta:

Erica Blomberg
head of Marketing Swedish Fashion Council
erica@swedishfashioncouncil.se

Moa Nilsson
projektledare, Innovate Passion
Marketplace Borås
moa@marketplaceborås.se


Fashion and Inspiration Seminarium S/S 20

Varmt välkomna till en ny upplaga av Swedish Fashion Councils seminarium "Fashion & Inspiration” i Borås, Göteborg & Stockholm.

Seminariet Fashion and Inspiration S/S 20 bygger på Swedish Fashion Councils omvärldsanalys som tas fram av vårt globala researchteam som är ledande inom den svenska designbranschen. I seminarierna lyfter vi fram säsongens viktigaste tendenser, material, färger, nyckelplagg & silhuetter. Vi presenterar också hur nya affärsmodeller, hållbarhetsaspekter och innovationer samt konsument- och konsumtionsbeteenden som påverkar modescenen. 

denFLss20.jpg


Om föredragshållarna
Erica Blomberg är Marknadschef på Swedish Fashion Council. Inom företaget arbetar hon med marknadskommunikation, globaliseringsprojekt, digitalisering och hållbarhet med fokus på digital kommunikationsstrategi. Hon projektleder också programmet Swedish Fashion Talents som är Sveriges största talangprogram för framtidens modeföretag.  Erica har en bachelor i Fashion Studies och marknadsföring med inriktning på CSR, digitalisering & mode. Hon har en tidigare bakgrund från såväl IT-branschen som modebranschen.

Sara Winter är en välkänd seminariepresentatör hos Swedish Fashion Council och manager för Skobranschrådet, som är en avdelning under Swedish Fashion Council sedan 2004. Hon har lång erfarenhet i branschen som både inköpare med designansvar, marknadsförare, stylist och PR. Sara föreläser inom mode, livsstil, inredning m.m samt figurerar i bland annat TV och radio.

intin.jpg
webb.jpg
webbfyrkant.jpg
From Soil To Bin 4.0 - HIGG. Invitation.jpg
inbjudan.jpg