Syftet med bearbetningen

Swedish Fashion Council är en oberoende branschorganisation som grundades 1979. Swedish Fashion Councils mål är att främja, utbilda, inspirera och digitalisera den svenska modebranschen för att bli konkurrenskraftig och hållbar inom alla områden samt positionera svenskt mode internationellt. Detta görs genom att delta/initiera innovativa forskningsprojekt, utbildningar och skapa plattformar för internationella relationer och driva aktiviteter så som Fashion Week Stockholm. För att kunna bedriva verksamhet och utveckla industrin måste SFC vara i nära kontakt med branschen så att alla kan engagera sig och ha möjligheter att delta i utvecklingen och de möjligheter som detta medför. Vi använder de personuppgifter vi samlar för att skicka dig nyhetsbrev, inbjudningar till våra seminarier, evenemang och föreläsningar och för att hålla en nära kontakt med aktörerna inom branschen. Vi säljer inte, delar, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.

Datakategorier
SFC samlar data på företag som köper SFCs produkter och tjänster eller är potentiella kunder till SFC, och personer som klassificeras som press / journalist eller annan relevant skådespelare för att få inbjudningar till evenemang, modeshower, möten eller konferenser anordnade av SFCs eller samarbetspartners. Vi samlar bara in vissa personuppgifter om dig, men på minsta nivå för att kunna uppfylla ovan angivna syften.

De insamlade personuppgifterna är följande:
- Företagsnamn
- Adress till verksamheten
- Anställds namn
- Titel
- Telefonnummer (kontor och / eller arbetsmobil)
- E-postadress till jobbet
- Fakturauppgifter
- Data som du själv registrerat eller angivit som referensnummer

Privat person
Om du anmäler dig till svenskt moderådets nyhetsbrev för personligt bruk, får du bara vårt nyhetsbrev som publiceras en gång i månaden. SFC lagrar bara dina data för detta ändamål.
- För- och efternamn och e-postadress är endast den information som SFC samlar in. Vi registrerar inte eller analyserar eller vidarebefordrar data till en tredje part.

 "Personliga data" kan användas för att identifiera dig eller att vi direkt eller indirekt kan ansluta till dig. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt fått till oss, till exempel när du anmäler dig till en av våra kurser, program, nyhetsbrev eller annat material eller när du kommunicerar med oss ia e-post eller andra kanaler. I vissa fall kan dina personuppgifter ha kompletterats med information som hämtats från andra källor, inklusive sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer, sektorspecifika nyhetsbrev, sociala medier och / eller din arbetsgivares webbplats.

Vi behandlar inte dina uppgifter genom automatiserad beslutsfattande eller profilering.
 

Juridiska skälen

När vi behandlar personuppgifter för de ovan angivna syftena, litar vi på våra legitima intressen för att upprätthålla ett legitimt affärsförhållande och kommunicera med dig som en kontaktperson om vår verksamhet och våra händelser. Vi anser att våra syfte följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Överföring av data

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Swedish Fashion Council kommer endast att överföra dina personuppgifter om det behövs för att uppfylla ett avtal med dig, om det krävs enligt lag eller vid behov för att uppfylla en laglig skyldighet.

Vi kan behöva låta våra leverantörer och underleverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster på vår väg att upprätthålla och stödja våra IT-system.

Lagring

Dina personuppgifter lagras i våra register för angivna ändamål som nämns ovan så länge du anses vara en kontaktperson. Uppgifterna kommer att raderas i enlighet med vår policy för datalagring när det inte längre behövs för att uppfylla sitt syfte eller inte krävs enligt lag. SFC följer lagstiftningen som är förenat med GDPR.

Vi ger dig möjligheter att avregistrera dig från vår register. Om du väljer att avbryta, upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från våra kontaktsystem om informationen inte krävs av lagkrav.

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda den mot obehöriga personers tillgång. Detta inkluderar till exempel begränsade åtkomsträttigheter och kryptering av känsliga data. Vi granskar regelbundet vår IT- och sekretesspolicy för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia gratis. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Du kan också invända mot vissa personuppgifter om att du behandlas och begära att behandlingen av dina personuppgifter är begränsad. Observera att begränsning och / eller radering av personuppgifter kan leda till att du inte får våra inbjudningar. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.
klagomål

Vid eventuella frågor eller kommentarer, kontakta oss på info@swedishfashioncouncil.se