OMVÄRLDSANALYS

Genom att förstå sin omvärld ökar företagets möjlighet att utvecklas och nå sina mål. Swedish Fashion Councils uppdrag är att stänga gapet mellan omvärlden och de enskilda bolagen. Detta gör vi genom att ta del av era visioner, önskningar och skräddarsyr föreläsningar kring era behov. Föreläsningarna kan handla om omvärldsanalys, normer och värderingar, nya konsumtionsmönster, digitalisering, hållbarhet samt nya affärsmodeller.

Vill ni få löpande information från oss så finns våra olika guider, rapporter och säsongsföreläsningar att tillgå, mer information om dem hittar ni under respektive flik.