Modebranschen i Sverige 2017

Den här rapporten är den sjätte upplagan som presenterar statistik kring den svenska modebranschen. Denna tradition att årligen ta fram statistik innebär att det är möjligt att se en tidslinje kring branschens utveckling över flera år. Den här rapporten kan presentera en sådan tidslinje över sju år.

Resultatet bygger på ett initiativ och samarbete mellan ett flertal organisationer inom den svenska modebranschen och en metod som utvecklats av Volante Research. Under de inledande åren finansierades utvecklingsarbete och rapporten av två myndigheter, Vinnova respektive Tillväxtverket.

Rapporten är indelad i tre huvudsakliga delar. Den första delen presenterar uppdaterad statistik rörande omsättning, export och sysselsättning i den svenska modebranschen. Den andra delen beskriver den svenska modemarknadens struktur och de särskilda fördjupningsstudier som gjorts i tidigare rapporter. Den tredje delen innehåller en avslutande diskussion. 

Läs hela rapporten här.