MODESTATISTIK

Den här rapporten är den sjätte upplagan som presenterar statistik kring den svenska modebranschen. Denna tradition att årligen ta fram statistik innebär att det är möjligt att se en tidslinje kring branschens utveckling över flera år. Den här rapporten kan presentera en sådan tidslinje över sju år.

Omsättningen för den svenska modebranschen var 326 miljarder kronor år 2017. Det innebär en ökning med 4,6 procent jämfört med året före. Sett till mätperioden har 2017 varit ett av de år då ökningen varit lägst. 68 procent av omsättningen, 221 miljarder kronor, utgörs av export och 32 procent, 105 miljarder kronor, utgörs av försäljning på den svenska marknaden. Den största andelen av omsättningen genereras inom butikshandeln samt parti- och grosshandeln.

Både exporten och den inhemska marknaden ökade under 2017. Exporten ökade med 5,8 procent och den inhemska marknaden ökade med 2,1 procent. Exklusive H&M, som utgör 61 procent av hela den svenska modemarknaden, ökade exporten med 18,0 procent och den inhemska marknaden med 2,2 procent. Sedan mätningarna inleddes för sju år sedan har det skett en ökning med drygt 60 procent av hela modebranschen och exporten har ökat med nära 90 procent.

 

Bakom rapporterna står elva organisationer: Swedish Fashion Council, TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag, Trade Partners Sweden, ASFB, Föreningen Svenskt Mode, Modebutikerna, Modeinkubatorn i Borås, Proteko, Svensk Form, Svensk Handel Stil och Textilhögskolan.

Ladda ner rapporterna här:

(2018) Modebranschen i Sverige – statistik och analys 2018

(2016) Modebranschen i Sverige – statistik och analys 2016

(2015) Modebranschen i Sverige – statistik och analys 2015 uppdatering november

(2015) Modebranschen i Sverige: statistik & analys
 Särskilt fokus på export.

(2014) Modebranschen i Sverige: statistik & analys
Särskilt fokus på branschstruktur.

(2013) Modebranschen i Sverige: statistik och analys
 Särskilt fokus på lönsamhet.