Framtidens Konfektionsfabrik 4.0 ska ta tillvara på migrationens möjligheter kopplat till behovet av ny eller uppdaterad kompetenskraft inom textil sömnadsproduktion.

Med utgångspunkt från branschens behov vill man skapa en levande prototypfabrik och en ny textil anläggning med arbetsplatser för en större grupp av konfektionsarbetare. Syftet med förstudien är att undersöka förutsättningar för den svenska textilbranschen att ta tillvara på kompetenskraft inom textil sömnadsproduktion tillsammans med migranter från tredjeländer med en yrkesverksam bakgrund inom konfektionsindustrin.

Satsningen är ett samarbete mellan Science Park Borås/Högskolan i Borås, Marketplace Borås och Proteko/Nordisk Designskola i samverkan med Borås Stad, Arbetsförmedlingen, Inkubatorn i Borås, Modeink Kanico AB och TEKO. Insatsen medfinansieras av Europeiska asyl-, migrations och integrationsfonden.

Vill du veta mer, läs mer här eller kontakta Anna-Karin Reis, projektledare näringsliv och kompetensförsörjning.

Fyll gärna i branschenkäten också