INTERIOR DECORATION

Inredningstrenderna går idag i allt snabbare cykler och börjar närmast ta sig an modets snabba
förändringstakt. Den här guiden kan hjälpa dig att navigera och prioritera omvärldens snabba flöde
och du kan använda den som en verktygslåda, ett inspirationsmaterial eller ett affärsredskap.
I guiden hittar du inspiration kring inredning och visual merchandise. Boken omfattar 3 teman som var och
en innehåller en beskrivande text av temat, säsongens färgkarta indelad i färghierarkier, nyckelmaterial
och inspiration.


Guidens användningsområde är brett och kan plockas fram i olika skeden inom kommersiell och kreativ
verksamhet från idé till produktion och i slutändan sälj och marknadsföring.

Färgkartan i guiden följer NCS och TCX. 

Texter finns på svenska och engelska. 

Kan beställas som lösnummer eller i abonnemang säsongsvis.
Ingår även i Basic Interior tillsammans med rapporter och i Deluxe Interior som förutom rapportena också inkluderar Inspirationsuiden.

Pris 5 700 SEK/säsong.

 

Kontakt: 
Erica Blomberg, Marketing Coordinator
+46 (0)702 62 26 27
erica(at)swedishfashioncouncil.se