INSPIRATION

I vår globala värld har allt blivit sammankopplat och växelverkar. Influenser och tendenser hämtas från alla världens hörn.  Materialet ”Inspiration" handlar om de övergripande tendenser i vår omvärld och har referenser till såväl mode, mat, inredning och livsstil som nya konsumtionsvanor. Guiden hjälper dig att navigera och prioritera omvärldens snabba tendenser samt få en förståelse för vår samtid och dess utveckling. Guiden är indelad i olika teman med tydliga färgkartor till respektive del.

Texter finns på svenska och engelska.

Kan beställas som lösnummer eller i abonnemang säsongsvis.
Ingår även i Deluxe Fashion samt Deluxe Interior som förutom separat guide.
Finns också som tillval till Lifestyle tillsammans med rapporterna.

Pris 6 500 SEK/säsong.
 

Kontakt: 
Erica Blomberg, Marketing Coordinator
+46 (0)702 62 26 27
erica(at)swedishfashioncouncil.se