MED VISIONEN ATT GÖRA STOCKHOLM TILL VÄRLDSHUVUDSTADEN FÖR FASHIONTECH

Swedish Fashion Council och Microsoft har en gemensam målbild att etablera Stockholm som ledande inom FashionTech. Under en dag möttes teknik- och modevärlden, under ledorden Geek meets Chic, och gav varandra insyn i varderas utmaningar och möjligheter. Med olika infallsvinklar från modeföretagen föddes flera intressanta idéer fram. Nu fortsätter arbetet kring att ta dessa idéer till marknaden och visa på vad ett nära samarbete mellan mode och teknik kan innebära.

FashionTech är ordet som bubblar i modevärlden just nu. Det kan handla om allt ifrån nya typer av material och uppkopplade kläder till helt nya tjänster. Teknik som sensorer, artificiell intelligens och big data är centrala i idéskapandet och målbilden innefattar ofta modebranschens fokusområden kring hållbarhet och en mer personlig kundupplevelse.

- FashionTech har enorm potential och kläder kan i framtiden stå för många av de funktioner som idag hanteras av mobilen. Idag är kroppsburen teknik mest fokuserad på biometriska data som mäter fysiska prestationer, men det finns många fler idéer och lösningar än så. Vi har sett ett stort intresse för FashionTech hos de olika modehusen. Därför har vi skapat plattformen Digitizing Fashion där denna typ av hackathons är en central del av arbetet, säger Elin Frendberg, CEO för Swedish Fashion Council.

Startskottet för samarbetet mellan Microsoft och Swedish Fashion Council ägde rum på Microsofts huvudkontor i Stockholm, fredagen den 2 juni, i form av ett FashionTech-Hackathon. Tillsammans med representanter från H&M, House of Dagmar, Houdini och Reschia tog man fram nya FashionTech- idéer.

- Sverige är ett land som är känt inom modevärlden och vi har en av världens starkast växande tech- startup-scener. Med Swedish Fashion Councils kontakter av svenska modeskapare och Microsoft som teknisk expert och ett brett kontaktnät av svenska startups, har vi all potential att vara det land som står i centrum och driver FashionTech framåt, säger Johanna Snickars, kommunikationschef på Microsoft.