GUIDER FÖR SPRING/SUMMER 2020

Denna säsong inspireras guidens utseende av två teman: Space is the Place och Material World. Istället för tre koncept behandlar vi nu två stycken mer djupgående. Förvänta dig en ny layout och typsnitt på alla våra böcker. Varje bokomslag inspireras av säsongens teman som i år är Space is the Place och Material World. Istället för tre koncept behandlar vi nu två stycken mer djupgående. Förvänta dig en ny layout och typsnitt på alla våra böcker.

Guiderna kan köpas som lösnummer eller genom abonnemang.

FASHION GUIDE

Materialet  ”Fashion" är en konkret och koncentrerad guide kring modebilden. Guiden bygger på ett fåtal specifika teman med färgkartor indelade i färghierarkier. Den innehåller även silhuetter, attentionsidor, nyckelplagg och mönstersidor. Allt för att materialet ska fungera som en konkret verktygslåda för er att identifiera, sortera, och prioritera bland tendenser, färger och siluetter i ert kreativa och affärsmässiga arbete. Guidens användningsområde är brett och kan plockas fram i olika skeden inom kommersiell och kreativ verksamhet, från idé till produktion och i slutändan sälj och marknadsföring.

Säsongernas färgharmonier tematiskt med separat färgkarta i Pantone.  

Fashion guiden med våra teman som grund ger dig färger, material, plagg- och figurillustrationer, detaljer, omvärldsanalytiska texter och mycket mer. Likt tidigare upplagor ger inspirationsguiden riktningar i ämnen som design, konst, stil, mat, kultur och kreativa koncept.

Guiden är på engelska.

Ladda ner förhandsvisningen här.

INSPIRATION GUIDE

I vår globala värld har allt blivit sammankopplat och växelverkar. Influenser och tendenser hämtas från alla världens hörn.  Materialet ”Inspiration" handlar om de övergripande tendenser i vår omvärld och har referenser till såväl mode, mat, inredning och livsstil som nya konsumtionsvanor. Guiden hjälper dig att navigera och prioritera omvärldens snabba tendenser samt få en förståelse för vår samtid och dess utveckling. Guiden är indelad i olika teman med tydliga färgkartor till respektive del.

Likt tidigare upplagor ger inspirationsguiden riktningar i ämnen som design, konst, stil, mat, kultur och kreativa koncept.

Guiden är på engelska.

Ladda ner förhandsvisningen här.