GUIDER FÖR AUTUMN/WINTER 20-21

Nytt för säsongen är ett specialinslag i form av en hållbar kollektion i samarbete med modemärket Rave Review och Swedish Fashion Council, med stort fokus på modeillustration och remake. Inspirationsguiden ger som vanligt en omvärldsanalys med de viktigaste tendenserna för säsongen.

Säsongens viktigaste ämnen berör hållbarhet på olika plan och bär associationer till ett romantiskt 70-tal, drömska silhuetter med mjuka volymer som kontrasteras med influenser av 80-talets hårdare proportioner som blandar business och attityd. Allt detta i en modern och inspirerande tappning!

”Luxury Essentials” och ”The New Powerdressing” är våra huvudkategorier som innehåller flertalet underteman som bjuder på inspirerande plaggskisser, djupgående materialbeskrivningar, moodboards, färgscheman med Pantone-koder, samt en businessdel med analyser och intervjuer av Helin Honung - grundare av den nya castingagenturen 3rd Space Management och Anna Olsson - projektledare på TEKO (Sveriges textil- och modeföretag).

Guiderna kan köpas som lösnummer eller genom abonnemang.

FASHION GUIDE

Materialet  ”Fashion" är en konkret och koncentrerad guide kring modebilden. Guiden bygger på ett fåtal specifika teman med färgkartor indelade i färghierarkier. Den innehåller även silhuetter, attentionsidor, nyckelplagg och mönstersidor. Allt för att materialet ska fungera som en konkret verktygslåda för er att identifiera, sortera, och prioritera bland tendenser, färger och siluetter i ert kreativa och affärsmässiga arbete. Guidens användningsområde är brett och kan plockas fram i olika skeden inom kommersiell och kreativ verksamhet, från idé till produktion och i slutändan sälj och marknadsföring.

Säsongernas färgharmonier tematiskt med separat färgkarta i Pantone.  

Fashion guiden med våra teman som grund ger dig färger, material, plagg- och figurillustrationer, detaljer, omvärldsanalytiska texter och mycket mer. Likt tidigare upplagor ger inspirationsguiden riktningar i ämnen som design, konst, stil, mat, kultur och kreativa koncept.

Guiden är på engelska.

OMSLAG_FASHION_AW20-21_SFC_rgb.jpgINSPIRATION GUIDE

I vår globala värld har allt blivit sammankopplat och växelverkar. Influenser och tendenser hämtas från alla världens hörn.  Materialet ”Inspiration" handlar om de övergripande tendenser i vår omvärld och har referenser till såväl mode, mat, inredning och livsstil som nya konsumtionsvanor. Guiden hjälper dig att navigera och prioritera omvärldens snabba tendenser samt få en förståelse för vår samtid och dess utveckling. Guiden är indelad i olika teman med tydliga färgkartor till respektive del.

Likt tidigare upplagor ger inspirationsguiden riktningar i ämnen som design, konst, stil, mat, kultur och kreativa koncept.

Guiden är på engelska.

OMSLAG_INSPIRATION_AW20-21_rgb.jpg