F/ACT Movement är rörelsen som strävar efter att få dig att se på dina kläder på ett nytt sätt. F/ACT är ett sex månader långt pilotprojekt där målet är att få modeintresserade människor att göra hållbara val utan att tumma på passionen för kläder och mode. Det är dessutom totalt köpstopp på nya kläder.

Tillsammans med experter inom en rad olika områden ska deltagarna laborera med bland annat återbruk, redesign, cirkularitet och hållbarhet. Projektet utgår från det som finns i deltagarnas egna garderober. Deltagarnas kläder kommer att förses med chip som gör det lätt att bland annat se hur ofta plaggen används, vem som använder dem och hur de kombineras. Målet är att i slutet av projektet ha skapat nya sätt att förhålla sig till kläder och mode, genererat idéer till branschen om ökad cirkularitet och hopp om en bättre miljö.

”Vi måste hitta nya sätt att hantera kläder och mode som har en positiv påverkan för framtidens modebransch, och samtidigt ser vi att det finns öppning för branschen att dessutom skapa helt nya sätt att tjäna pengar”, säger Gudrun Bonér, projektledare.

Så här går det till:

Shopping-detox

En gång i månaden samlas F/activisterna för att ha workshops, byta erfarenheter och ta del av föreläsningar från experter inom cirkulärt och hållbart mode. F/activisternas garderober kommer att gås igenom av specialister från Textilhögskolan i Borås. Modedesigners ger nytt liv till deltagarnas plagg genom redesign och remakes. Stylister hjälper till att hitta nya kombinationer och looks. F/activisterna kommer även att få månatliga utmaningar som kan bestå av att byta kläder (swopping), låna kläder av varandra (rentals) eller att reparera plagg för att öka livslängden.

Uppkopplat

Alla plagg i F/activisternas garderober identifieras och namnges genom RFID-taggning för mer avancerad datainsamling som rörelse, temperatur och luftfuktighet. Genom att koppla upp alla plagg kan det göras analyser i realtid. Informationen kan sedan användas i forskningssyfte för att bland annat mäta användning, rörelse och hur plaggen kombineras. På så vis kan F/activisterna uppmuntras att aktivera sina plagg och interagera med sin garderob. De kan även få tips om att redesigna eller byta bort kläder som inte används så ofta.

”Vi hoppas att detta är starten för att engagera och inspirera fler mot en hållbar framtida modebransch”, säger Jennie Rosén, VD på Swedish Fashion Council.

Läs mer om F/ACT Movement på: www.factmovement.se/f-act-movement

F/ACT Movement drivs av Swedish Fashion Council i samarbete med forskningsprojektet Re:textile och Göteborgsregionen