Den svenska modebranschen signerar världsunik hållbarhetspolicy
 
Swedish Fashion Ethical Charter som lanserades den 23 mars och är en ny policy med gemensamma värderingar och riktlinjer kring kroppsideal, mångfald och arbetsmiljöfrågor. Policyn är unik då den riktar sig till hela branschen samt alla de roller och discipliner som utgör industrin; designer, varumärken, modellagenturer, castingagenter, reklamköpare, stylister, marknadsavdelningar, reklambyråer, fotografer, branschorganisationer och media. Bakom Swedish Fashion Ethical Charter står Swedish Fashion Council och Association of Swedish Fashion Brands och i arbetsgruppen ingår även ELLE och modellagenturen MIKAS.
 
”En policy av det här slaget som omfattar alla delar i modebranschen från design till reklamköpare är unikt i världen och vi ser nu fram emot att accelerera arbetet med social hållbarhet i modebranschen” säger Elin Frendberg, CEO, Swedish Fashion Council.
 
Ett stort antal aktörer har, genom flera workshops och remissarbeten, deltagit i att ta fram de direktiv som policyn utgör. Genom att signera Swedish Fashion Ethical Charter tar man tillsammans ett aktivt ansvar. Hittills har ett 80-tal undertecknat policyn och nu börjar arbetet med en bredare namninsamling i hela modebranschen. Varje varumärke som deltar och följer de riktlinjer som policyn utgör erhåller en logotyp och listas för att man som konsument kan se hur varumärkena arbetar. Verktyg som checklistor och en utvärderingsinstans ska löpande säkerställa att policyn följs.
 
”Vi är övertygade om att detta branschinitiativ kommer bidra till positiva värderingar gällande mångfald, kroppsuppfattning och skönhetsideal för unga, och är stolta över det ansvar modebranschen nu tar i dessa viktiga frågor” säger Emma Ohlson, generalsekreterare för Association of Swedish Fashion Brands.
 
”Att arbeta för att utveckla ett sunt synsätt på kropp och hälsa blir bara viktigare och viktigare, inte minst i modebranschen. Vi på Hope känner att det är viktigt att visa att alla personer är unika. En positiv utveckling syns där flera designer väljer modeller av olika storlekar och en mer varierad etnisk mångfald, det är något som vi också vill vara en del av”, säger Åsa Sånemyr, VD på HOPE.
 
Läs hela Swedish Fashion Ethical Charter här www.swedishfashioncouncil.se
 
 
För frågor, välkommen att kontakta:
Elin Frendberg, Swedish Fashion Council
0733 550638 elin(at)swedishfashioncouncil.se

Åsa Sånemyr, HOPE:
0708 616767 asa.sanemyr(at)hopestockholm.com
 

För högupplösta bilder kontakta:
Erica Blomberg, Swedish Fashion Council
0702 622627 erica(at)swedishfashioncouncil.se